บริษัท ยู.ที. ลิฟท์ติ้ง เทค เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุ
เช่น ลวดสลิง, โซ่, พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ด้วยกัน เรายังมีทีมช่างที่มีประสบการณ์
สำหรับงานติดตั้งเครนโรงงาน และ ลิฟท์ขนสินค้า