จำหน่ายชุดลวดสลิง 1-4 ขา โดยเครื่องอัดปลอกสลิง Talurit จากประเทศสวีเด็น พร้อมอุปกรณ์อัลลอยด์จาก เยอร์มัน ญี่ปุ่นและไต้หวัน สามารถสั่งทำลวดสลิงตามความยาวของลูกค้า

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์