Showing 1–12 of 25 results

ชุด ลวดสลิง 4 ขา

ชุดลวดสลิง 4 ขา

 • ชุดลวดสลิง 4 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

ชุดลวดสลิง 3 ขา

ชุดลวดสลิง 3 ขา

ชุดลวดสลิง 3 ขา

 • ชุดลวดสลิง 3 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ชุดลวดสลิง 2 ขา

ชุดลวดสลิง 2 ขา

 • ชุดลวดสลิง 2 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ลวดสลิง พร้อมตุ้มล๊อคปลายสลิง

ลวดสลิง ทำตุ้มอลูมิเนียมล๊อคปลายสลิง

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน

ลวดสลิง อัดปลอกอลูมิเนียม

ลวดสลิงอัดปลอกอลูมิเนียม

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน

ชุดลวดสลิง 1 ขา

ชุดลวดสลิง 1 ขา

 • ชุดลวดสลิง 1 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น ห่วง  Master Link
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS36+IWRC Compacted Kiswire

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS26+IWRC Kiswire สำหรับรถเครน TADANO

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS36+IWRC Kiswire

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS36+IWRC ญี่ปุ่น

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา

ลวดสลิง 6×37 + IWRC ไต้หวัน

ลวดสลิง 6×37 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปรวมไปถึงเหมาะสำหรับ งานรอกเครนเช่นกัน

 • งานยกทั่วไป
 • ขุดเจาะน้ำมัน
 • เครื่องจักร
 • รอกและเครน