กิ๊บจับสลิง (Wire Rope Clip) แบบ DIN741

  • ขนาด : 3มม. – 40มม.
  • วัสดุกิ๊บจับ : เหล็กหล่อเหนียว
  • การใช้งาน : กิ๊บจับสลิง หรือ U-Bolt กริ๊บจับ ใช้ในการรัดสลิงให้เป็นห่วงสำหรับใช้ลาก ดึง ยก โดยทั่วไปการใช้กิ๊บจับต้องใช้ 3 ตัวเพื่อจับสลิง 1 ห่วง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การใช้งานกิี๊บจับสลิงอย่างถูกต้อง

การใช้งานกิ๊บจับสลิงอย่างถูกต้อง กิ๊บจับสลิงต้องหันน๊อตไว่ด้านยาวของลวดสลิงเสมอ(ตามรูปด้านล่าง) และขันน๊อตแต่ละตัวตาม สเปคที่กำหมด และควรที่จะตรวจสอบสภาพสมำเสมอ

การติดตั้งกิ๊บจับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ติดตั้งกิ๊บจับ ที่ปลายของลวดสลิงก่อน ดังรูป

2.ติดตั้งกิ๊บจับ ที่ห่วงของลวดสลิง หรือที่ห่วงหัวใจดังรูป

3.ขั้นตอนสุดท้าย ติดตั้งกิ๊บจับระหว่างกลาง ตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 โดยให้เว้นระยะห่างของกิ๊บจับแต่ละตัวประมาณ 1.5 เท่า ของขนาดตัวกิ๊บจับ