คอนเน็คติ้งลิงค์ G100

รายละเอียดเพิ่มเติม

Coupling graph

Dimensions and Weights

code WLL weight ident no.
a b c d e g t
[t] [mm] < < < < < < [≈ kg]
ENORM TBSE 6 1,4 11 19 40 8 19 17 45 0,07 0352206000
ENORM TBSE 8 2,5 14 22 53 11 25 21 59 0,18 0352208000
ENORM TBSE 10 4,0 18 29 68 12 29 28 70 0,34 0352210000
ENORM TBSE 13 6,7 25 33 79 16 31 29 86 0,66 0352213000
ENORM TBSE 16 10 31 44 108 22 42 39 106 1,3 0352216000
ENORM TBSE 18 12,5 37 51 120 23 48 45 125 1,8 0352218000
ENORM TBSE 22 19 40 59 134 28 52 56 137 3,0 0352222000
ENORM TBSE 26 26,5 50 70 161 30 65 61 168 5,1 0352226000