ลวดสลิง อัดปลอกอลูมิเนียม

ลวดสลิงอัดปลอกอลูมิเนียม

  • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
  • มีความแข็งแรง
  • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
  • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางน้ำหนักยกของลวดสลิงอัดปลอกอลูมิเนียม

ตารางสามารถใช้ได้กับ

  • ลวดสลิง เกรด 1770N/mm2
  • ลวดสลิง โครงสร้าง 6×36 + IWRC และ 6 x 19 + IWRC (ลวดสลิงใส้เหล็ก)
  • ลวดสลิงที่อัดปลอกอลูมิเนียม

*ตารางข้างต้นเป็นตารางแสดงความสามารถยกน้ำหนักของลวดสลิง อย่างไรก็ตามความสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเกรดของลวดสลิง รวมไปถึงโครงสร้างของลวดสลิง