ตัวปรับความยาวโซ่

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Chain Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 A B C (D) E L ( kgs )
6 – 8 1.12 7.5 7.5 33 (7.5) 26 73.5 0.17
7/8 – 8 2.0 9.5 9.5 45 (9.5) 36 101 0.41
10 – 8 3.15 13 13 55 (13) 48 138 0.97
13 – 8 5.3 16 16 75 (16) 59 177 2.01
16 – 8 8.0 21 21 93 (21) 73 220 3.32
20 – 8 12.5 22 22 99 (22) 78 238 6.20