ตะขอแบบสลัก พร้อมเซฟตี้แลช

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 K B L H g ( kgs )
1/4″ 1.6 11 36 93 24 19 0.52
3/8″ 3.2 14 46 120 33 28 1.00
1/2″ 5.4 18 54 144 40 32 2.10
6 – 8 1.12 8 (8) 30 (25) 95 20 9 0.20
7/8 – 8 2.00 10 (9) 30 (25) 109 26 148 0.38
10 – 8 3.15 12 (13) 41 (29) 130 31 22 0.85
13 – 8 5.30 15 (16) 50 (36) 170 45 27 1.80
16 – 8 8.00 20 (21) 59 (48) 199 54 35 3.00