ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A327

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 L   /   B (WS) E   /   H f   /   g ( kgs )
6 – 8 1.12 108 / 27 (22) 20   /   20 42   /   278 0.24
7/8 – 8 2.0 125 / 32 (27) 25   /   30 12   /   18 0.40
10 – 8 3.15 155 / 39 (34) 24   /   33 15   /   24 0.90
13 – 8 5.3 199 / 52 (47) 31   /   44 18   /   30 1.83
16 – 8 8.00 252 / 56 (45) 50   /   46 24   /   34 3.20