ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบห่วง

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 5 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 E H B (b) C L ( kgs )
6 – 8 1.10 22 19.5 34 (28) 28 140 0.50
7/8 – 8 2.00 25 21.5 40 (34) 34 163 0.75
10 – 8 3.15 32 26.2 50 (46) 42 202 1.20
13 – 8 5.30 40 31.0 60 (54) 50 244 2.00
16 – 8 8.00 50 39.5 70 (64) 60 298 4.10