รอกสลิงไฟฟ้า กันระเบิด HYUNDAI (Ex-HM Type)

รอกสลิงไฟฟ้ากันระเบิด นั้นเหมาะกับการใช้ในโรงงาน เคมี ปิโตเลียม หรือสถาณที่ ที่มีโอกาศต่อการติดไฟ ทางHyundai สามารถ ผลิตรอกตาม Spec ที่ลูกค้าต้องการได้ หรือตามเกรดของการกันระเบิดของสารเคมีแต่ละชนืด

  • มีให้เลือกตั่งแต่ขนาด 1 ตัน ขึ้นไป