ลวดสลิงไส้เชือก 4x39SES+FC Kiswire เกาหลี

ลวดสลิงเกลียว 4x39SES เป็นลวดสลิงที่ใช้มากในรอกสลิงไฟฟ้า ที่มีพิกัดน้ำหนักมาก อย่างเช่น 5 ตันขึ้นไป เนื่องจากลักษณะพิเศษของเกลียวที่ด้านนอกโค้ง ทำให้สามารถลดการสึกหลอเมื่อเสียดสีกับ Drum ของรอกไฟฟ้า  จึงสามารถใช้งานได้ทนทาน อีกทั้งเกลียวที่มีลักษณะบนจึงสามารถทำให้ลวดสลิงรับน้ำหนักได้มากเมื่อเทียบกับลวดสลิงที่มีขนาดเท่ากัน

 • เกรดลวด 1960  N/mm2
 • เกลียวขวา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลวดสลิง ที่ทาง ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำหน่าย สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสั่งทำชุดลวดสลิง 1 ขา 2 ขา 3 ขา หรือ 4 ขา ด้วยเครื่องอัดปลอกสลิงจาก Sweden โดยสามารถให้วิศวกรจากทางเราคำนวณขนาดของลวดสลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 

Wire Diameter Min Breaking Load Weight Max Length
(mm) 200 kg /mm²               220 kg /mm² (kg/m) (m)
kN Tonnef kN Tonnef
 10 63,9 6,52 69,2 7,06 0,41 2,000
11,2 80,3 8,19 87,0 8,87 0,51 1,500
12 89,0 9,08 96,5 9,84 0,59 1,000
12,5 100,0 10,20 108,9 11,10 0,63 1,000
14 125,7 12,82 136,3 13,90 0,80 2,500
16 163,8 16,70 177,5 18,10 1,04 2,200
18 208,7 21,28 225,6 23,00 1,34 3,500
19 231,4 23,60 251,1 25,60 1,49 2,500
20 256,0 26,10 277,5 28,30 1,63 2,500
22,4 321,7 32,80 348,1 35,50 2,05 2,500
24 256,0 36,30 385,4 39,30 2,35 1,800
25 399,1 40,70 432,5 44,10 2,55 1,800
26 431,5 44,00 466,8 47,60 2,76 1,800
28 502,1 51,20 543,3 55,40 3,25 3,000
30 575,7 57,70 623,7 63,60 3,73 2,700
31,5 634,5 64,70 687,5 70,10 4,11 1,900
32 655,1 66,80 709,0 72,30 4,24 1,900
33,5 717,8 73,20 777,7 79,30 4,65 1,900
35,5 806,1 82,20 872,8 89,00 5,22 1,900
37,5 899,3 91,70 973,8 99,30 5,82 1,400
40 1,000.3 102,00 1,078.7 110,00 6,63 1,400
42,5 1,127.8 115,00 1,225.8 125,00 7,48 1,100
45 1,255.3 128,00 1,372.9 140,00 8,38 1,100

การวัดขนาดลวดสลิง

การวัดขนาดลวดสลิงที่ถูกต้อง ต้องใช้ Veneer Caliper ในการวัด และจะวัดในส่วนทีใหญ่ที่สุดของลวดสลิง ดังรูป

 

เกรดของลวดสลิง

ลวดสลิงนั้นถูกผลิดขึ้นจากลวดหลากหลายเกรด ซึ่งจะแบ่งตาม  จามความแข็งแรงของลวดที่นำมาใช้ผลิต เกรดของลวดสลิงจะมีดังต่อไปนี้

 • 1470 N/mm2 = 150 kgf/ mm2
 • 1570 N/mm2 = 160 kgf/ mm2
 • 1770 N/mm2 = 180 kgf/ mm2
 • 1960 N/mm2 = 200 kgf/ mm2
 • 2160 N/mm2 = 220 kgf/ mm2

 

เกลียวของลวดสลิง

ในลวดสลิงจะประกอบไปด้วยเกลียวของสลิง 2 ชั้น หรือมากกว่า โดยแต่ละโครงสร้างของลวดสลิงนั้นส่งผลต่อ ความทนทาน ดั้งนั้นการเลือกเกลียวของ ลวดสลิง นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของลวดสลิง โดยทั่วไปแล้วนั้น ลวดสลิงที่มีจำนวนของเส้นลวดมากและมีขนาดลวดเล็ก จะมีความทนทานต่อการเสียดสีน้อยกว่า ลวดสลิงที่มีขนาดเส้นลวดใหญ่แล้วจำนวนลวดน้อย ในทางกลับกัน ในลวดสลิงขนาดเดียวกัน ถ้าจำนวนเส้นลวดน้อยและขนาดใหญ่จะมีความทนต่อความล้า น้อยกว่าลวดสลิงที่มีจำนวนลวดมากและขนาดเล็ก ด้วยเหตูนี้ลวดสลิงจิงมีการผสมผสานระหว่างลวดขนาดเล็กและลวดขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีคุณลักษณะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน และสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท

 • Single Layer เป็นชนิดโครงสร้างที่เรียบง่ายที่สุด โดยมีลวดที่พันอยู่รอกแกนกลางเพียงชั้นเดียว โดยลวดแต่ละเส้นมีขนาดเท่ากัน
 • Seale โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น โดยมีชั้นเกลียว 2 ชั้น โดยด้านในจะเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก และชั้นนอกจะเป็นลวดขนาดใหญ่
 • Filler wire โครงสร้างนี้จะเป็น โครงสร้างสองชั้นโดยที่ ลวดชั้นแรกและชั้นที่สองมีขนาดเท่ากัน แต่จะมีลวดขนาดเล็ก เข้ามาแทรกอยู่ระหว่างลวดชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง
 • Warrington โครงสร้างนี้ จะเป็นโครงสร้างสองชั้นเช่นกันแต่ ในชั้นที่สองจะมีการใช้ลวดสองขนาดที่แตกต่างกัน
 • Combined Patterns เป็นการรวม กันของลักษณะโครงสร้างแต่ละแบบเพื่อสร้างโครงสร้างของลวดให้เหมาะกับการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น 2 ชั้นแรกของลวดจะใช้เป็นโครงสร้าง Seale และชั้นที่ 3 เป็นโครงสร้างแบบ Warrington และชั้นสุดท้ายเป็น Seale อีกทีเพื่อเพิ่มการทนต่อการเสียสี

ข้อดีข้อเสียของลวดสลิง

ลวดสลิงเป็นอุปกรณ์ในการยกที่มีความนิยมใช้เป็นอย่างมากด้วยหลายเหตุผล ลวดสลิงประกอบขึ้นจากเส้นลวดเล็กๆหลายๆเส้นที่ถูกถักรวมกันให้เป็นลวดสลิง จึงทำให้ลวดสลิงมีความแข็งแรง แต่ยืดหยุ่น และยังสามารถทนต่อการหักงอได้ดี จึงทำให้ลวดสลิงเป็นที่นิยม ในกลุ่มอุตสาหกรรม รถยนต์ น้ำมัน รวมไปถึงงานยกทั่วไป

ข้อดี

 • ราคาถูกกว่าในระยะสั้น
 • มีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่น
 • ลวดสลิงมีหลากหลายโครงสร้างจึงสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้
 • สามารถยกได้ทั้งแนวตรง พันรอบวัตถุ
 • หากลวดสลิงเสียหาย อุปกรณ์เช่นตะขอ สเก็น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อเสีย

 • ความแข็งแรงต่อน้ำหนักต่ำ
 • ด้วยโครงสร้างของลวดสลิงทำให้การตรวจสอบสะภาพภายในเป็นไปได้ยาก
 • ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ เนื่องจากลวดสลิงอาจจะมีความเสียหายได้หากใช้งานไม่ถูกหลัก
 • ไม่สามารถซ่อมแซมได้

ความรู้เกี่ยวกับลวดสลิงเพิ่มเติม CLICK