สเก็นโอเมก้า G209

 • วัสดุ
  • ตัวของสะเก็น เหล็กคาร์บอน
  • แกนของสะเก็น เหล็กอัลลอย
 • ผิว
  • ตัวสะเก็น ผ่านกระบานการ Hot Dip Galvanized
 • เซฟตีแฟคเตอร์ 6 เท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 Size 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1″ 1 1/4 1 1/2
WLL (tons) 0.50 0.75 1 2 3.25 4.75 6.50 8.50 12 17
D i m e n s i o n s  ( mm ) A 11.94 13.46 16.76 20.57 26.92 31.75 36.58 42.93 51.56 60.45
B 7.87 9.65 11.18 16.00 19.05 22.35 25.40 28.70 35.05 41.40
C 28.70 30.99 36.58 47.75 60.45 71.37 84.07 95.25 119.13 146.05
D 6.35 7.87 9.65 12.70 16.00 19.05 22.35 25.40 32.77 39.12
E 19.81 21.34 26.16 33.27 42.93 50.80 57.91 68.33 82.55 98.55
F 15.49 19.05 23.11 30.23 38.10 45.97 53.09 60.45 76.20 92.20
G 32.51 37.34 45.21 58.67 74.68 88.90 102.36 119.13 146.05 174.75
H 46.74 53.09 63.25 83.31 106.43 126.24 148.08 166.62 209.55 254.00
L 4.83 5.59 6.35 9.65 11.18 12.70 12.70 14.22 17.53 20.57
M 35.05 42.16 51.56 68.33 84.84 100.84 114.30 128.78 156.46 186.69
P 4.83 7.87 9.65 12.70 17.53 20.57 24.64 26.92 35.05 41.15

การใช้งานสเก็น

 1. สำหรับสเก็นโอเมก้า G209 ต้องตรวจสอบและขันแกนให้แน่นทุกครั้ง
 2. ต้องใช้ส่วนโค้งของสเก็นในการรับน้ำหนัก ไม่ใช่แกนของสเก็นตามรูป
 3. ในการใช้สเก็นต่อกับสเก็นต้องใช้ด้านโค้งต่อกับด้านโค้งตามรูป
 4. ความสามารถในการรับน้ำหนักจะลดลงตามองศาในการรับน้ำหนัก

  องศาการรับน้ำหนัก

  ความสามารถการรับน้ำหนัก

  100%
  45°

  70%

  90°

  50%