ห่วงมาสเตอร์ลิ้งค์ (Master link) G100

รายละเอียดเพิ่มเติม

Master links for coupling assembly system

Master link
Master link graph

for single-leg chain slings

Dimensions and Weights

code WLL weight ident no.
45°-60° Ø d b t
[t] [mm] [mm] [mm] [≈ kg]
ENORM AE 1-6 1,4 13 60 110 0,35 0321913000
ENORM AE 1-8 2,5 16 60 110 0,6 0321916000
ENORM AE 1-10 4 18 75 135 0,9 0321918000
ENORM AE 1-13 6,7 22 90 160 1,5 0321922000
ENORM AE 1-16 10 26 100 180 2,35 0321926000
ENORM AE 1-18 12,5 32 110 200 3,85 0321932000
ENORM AE 1-22 19 36 140 260 6,2 0321936000
ENORM AE 1-26 26,5 45 180 340 13,0 0321945000