ห่วงหัวใจเหล็ก

  • วัสดุ
    • ตัวของสะเก็น เหล็กคาร์บอน
    • แกนของสะเก็น เหล็กอัลลอย
  • ผิว
    • ตัวสะเก็น ผ่านกระบานการ Hot Dip Galvanized
  • เซฟตีแฟคเตอร์ 6 เท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม