โพลีเอสเตอร์สลิง (สลิงผ้าใบ)

Dual-eye Flat Webbing Slings

  • ผลิตจาก 100% Polyester ตามมาตรฐาน DIN V 61360
  • สามารถรับน้ำหนักได้ 100% ในอุณหภูมิสูง (100oC) และในที่เปียก
  • Elaongation < 4% เมื่อรับน้ำหนัก 100%
  • Safety Factor > 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้ากว้าง นิ้ว 1″ 2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″
Width 25 mm. 50 mm. 75 mm. 100 mm. 125 mm. 150 mm. 200 mm. 250 mm.
Eye length ( mm ) 350 400 450 500 550 600 700 800
Color Violet Green Yellow Gray Red Brown Blue Orange
 Capacity 1 ton 2 ton 3 ton 4 ton 5 ton 6 ton 8 ton 10 ton
 Length
1 m.
2 m.
3 m.
4 m.
5 m.
6 m.
8 m.
10 m.