Cargo Lift ลิฟท์ขนสินค้า

งานออกแบบและติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า ขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยใช้รอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน ยี่ห้อ Hyundai ตัวกระเช้าลิฟท์ออกแบบให้มีประตูสองฝั่ง เพื่อการเข้าออกที่สะดวก ผนังภายนอกกรุด้วยลวดตาข่าย เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

Overhead Crane

เป็นงานออกแบบและติดตั้ง เครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน โดยรอกที่ใช้เป็นรอกโซ่ไฟฟ้า ผลงานออกมาเป็นที่พอใขของลูกค้า