จำหน่ายลวดสลิง สำหรับรอกและเครน ลวดสลิงสำหรับ รอกและเครน เป็นลวดสลิงที่ออกแบบมาใช้กับการใส่รอกไฟฟ้า หรือรถเครนโดยเฉพาะเพื่อให้ลวดสลิงมีความทนทาน และมีความปลอดภัย

Showing 1–12 of 19 results

ลวดสลิง พร้อมตุ้มล๊อคปลายสลิง

ลวดสลิง ทำตุ้มอลูมิเนียมล๊อคปลายสลิง

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน

ลวดสลิง อัดปลอกอลูมิเนียม

ลวดสลิงอัดปลอกอลูมิเนียม

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน
ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิงไส้เชือก 4x39SES+FC Kiswire เกาหลี

ลวดสลิงเกลียว 4x39SES เป็นลวดสลิงที่ใช้มากในรอกสลิงไฟฟ้า ที่มีพิกัดน้ำหนักมาก อย่างเช่น 5 ตันขึ้นไป เนื่องจากลักษณะพิเศษของเกลียวที่ด้านนอกโค้ง ทำให้สามารถลดการสึกหลอเมื่อเสียดสีกับ Drum ของรอกไฟฟ้า  จึงสามารถใช้งานได้ทนทาน อีกทั้งเกลียวที่มีลักษณะบนจึงสามารถทำให้ลวดสลิงรับน้ำหนักได้มากเมื่อเทียบกับลวดสลิงที่มีขนาดเท่ากัน

 • เกรดลวด 1960  N/mm2
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิงไส้เหล็ก 6xWS36+IWRC Compacted Kiswire

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิงไส้เหล็ก 6xWS26+IWRC Kiswire สำหรับรถเครน TADANO

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS36+IWRC Kiswire

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 8xWS36+IWRC ญี่ปุ่น

ลวดสลิงเกลียว 8xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา
ลวดสลิงใส้เหล็ก ลวดสลิงลิฟท์ลวดสลิงใส้เหล็กในล้อไม้

ลวดสลิง 6xWS36+IWRC ญี่ปุ่น

ลวดสลิงเกลียว 6xWS36 เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจนไปถึงใส่กับรอกไฟฟ้า เป็นเกลียวแบบ Warrington seal ซึ่งลวดที่อยู่ด้านนอกจะมีขนาดใหญ่กว่าเกลียวด้านใน ทำให้ทนทานต่อการเสียดสีมากขึ้น

 • เกรดลวด 2160  N/mm2
 • ชุบกัลวาไนซ์
 • เกลียวขวา

ลวดสลิง 6×37 + IWRC ไต้หวัน

ลวดสลิง 6×37 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปรวมไปถึงเหมาะสำหรับ งานรอกเครนเช่นกัน

 • งานยกทั่วไป
 • ขุดเจาะน้ำมัน
 • เครื่องจักร
 • รอกและเครน