ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบห่วงหมุน

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 5 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 A B C D E H g L1 L ( kgs )
6 – 8 1.10 33 22 29 12 26 21 15 150 183 0.50
7/8 – 8 2.00 35 27 36 14 45 27 20 182 223 0.75
10 – 8 3.15 36 42 45 15 57 31 26 220 266 1.20
13 – 8 5.30 40 50 53 18 65 42 33 265 325 2.00
16 – 8 8.00 50 60 65 22 80 52 39 345 419 4.10