ห่วงมาสเตอร์ลิ้งค์ แม่-ลูก (Master link) G100

รายละเอียดเพิ่มเติม

Master links for coupling assembly system

Master link graph

for three- or four-leg chain slings

Dimensions and Weights

code WLL < weight ident no.
0°-45° 45°-60° Ø d / Ø d1 b / b1 t / t1
[t] [t] [mm] [mm] [mm] [≈ kg]
ENORM AE4 6 3 2,12 18/13 75/25 135/54 1,35 0322006000
ENORM AE4 8 5,3 3,75 22/16 90/34 160/70 2,40 0322008000
ENORM AE4 10 8 6 26/18 100/40 180/85 3,65 0322010000
ENORM AE4 13 14 10 32/22 110/50 200/115 6,25 0322013000
ENORM AE4 16 21,2 15 36/26 140/65 260/140 10,0 0322016000
ENORM AE4 18 26,5 19 45/32 180/70 340/150 18,95 0322018000
ENORM AE4 22 40 28 50/36 190/70 350/170 23,4 0322022000
ENORM AE4 26 56 40 63/45 220/90 430/180 47,0 0322026000