ไฮโทรริว 4 Poles

คุณสมบัติ

  • เป็นระบบไฟฟ้าสำหรับเครน ที่บำรุงรักษาง่าย ง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถสั่งผลิต 1000 เมตรแบบไม่มีรอยต่อได้
Catalogs

รายละเอียดเพิ่มเติม

Max Current

Conductor cross section Poles

50A

4 x 10 mm2 3

80A

1 x 10 mm2 + 3 x 15 mm2 3
100A 1 x 10 mm2 + 3 x 20 mm2

3

120A 1 x 12.5 mm2 + 3 x 25 mm2

3

140A 1 x 12.5 mm2 + 3 x 35 mm2

3