งานออกแบบและติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า ขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยใช้รอกสลิงไฟฟ้า ขนาด 3 ตัน ยี่ห้อ Hyundai

ตัวกระเช้าลิฟท์ออกแบบให้มีประตูสองฝั่ง เพื่อการเข้าออกที่สะดวก ผนังภายนอกกรุด้วยลวดตาข่าย เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม