Electric Wire Rope Hoist Top Running type HYUNDAI with Load limiter (HD Type)

รอกสลิงไฟฟ้ารุ่นวิ่งบน จะเหมาะกับการใช้กับ เครนคานคู่ หรือ Double Girder overhead Crane ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้ กับเครนที่มีน้ำหนักยกมาก เช่น 5ตัน ขึ่นไป

  • มาพร้อมกับตัววิ่งซ้าย-ขวา

  • ตัวรอกเป็นระบบเบรคแบบ เบรคไฟฟ้า

  • ตัวรอกติดตั้งตัว ป้องกันการยกเกินน้ำหนัก

  • ระบบหล่อลื่นเป็น แบบอ่างน้ำมัน

  • ขนาด 1-20 ตัน
Catalogs